Fundación SOS
ES EN FR facebook twitter instagram | 93 752 49 36 | Contáctanos | Mapa web 
Agua para varias generaciones

Los famosos volcados con la Fundación SOS para ayudar a los niños necesitados
leer ms
más info

 
 
  Eventos >
Festa dels drets dels infants a la Ciudadella
La Xarxa de drets dels infants parteix de les experiències prèvies en l’organització del dia universal de la infància que va permetre la coordinació entre entitats d’infància els anys 2009 i 2010.
La xarxa té la finalitat d’enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets dels infants en el marc de la convenció sobre els Drets dels Infants. A més, posa èmfasi
en el dret a la participació, mitjançant accions de sensibilització, processos d’incidència política i intercanvi entre entitats.